Over Scouting Jorisgroep Oudewater

Scouting staat voor uitdaging! Scouting Jorisgroep Oudewater biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. In Oudewater wordt wekelijks door meer dan 200 kinderen en jongeren tussen de 5 en 21 jaar het Scoutingspel gespeeld. Scouting in Oudewater is een begrip!

Laat je uitdagen!

Al sinds 1945 is er Scouting in Oudewater. Sinds 1984 bestaat de Jorisgroep. Bij Scouting staat de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal en Scouting staat open voor iedereen. We bieden de jeugdleden uitdagende programma’s die passen bij hun leeftijd en niveau. Dit Scoutingspel sluit aan bij de spelvisie van Scouting en is samen te vatten in het woord ‘SCOUTS’. Hierdoor is het niet mogelijk om vrijblijvend te genieten van Scoutingactiviteiten en is gebondenheid aan de groep noodzakelijk. Deze gebondenheid is terug te vinden in het lidmaatschap, het dragen van de Scoutfit, de wet en belofte bij het installeren en de wekelijkse bijeenkomsten. De spelvisie van Scouting ziet er als volgt uit:

SAMEN stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.
CODE en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde.
OUTDOOR staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.
UITDAGING zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.
TEAMgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar.
SPEL en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten.

Om de spelvisie te vertalen naar een uitdagend, afwisselend en gevarieer programma wordt er gewerkt met acht activiteitengbieden: Uitdagende Scoutingtechnieken, Expressie, Sport & Spel, Buitenleven, Identiteit, Internationaal, Samenleving, Veilig & Gezond. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Voor iedere speltak zijn de activiteitengebieden gelijk, maar wordt het spelaanbod afgestemd op de desbetreffende leeftijdsgroep. 

De organisatie

Een Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de Jorisgroep bevers, welpen, scouts, explorers, stam en de plusstam. De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de activiteiten. De leiding vormt samen de groepsraad, geleid door een groepsbestuur. Deze groepsraad draagt zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Daarnaast heeft de groep nog een beheerstichting, die zorgdraagt voor het beheer van clubgebouw De Draak, ‘t Hok en de materialen. Scouting Jorisgroep Oudewater behoort samen met nog een behoorlijk aantal groepen tot de Regio Lek- en IJsselstreek. De regio ondersteunt de groepen met speladviezen, Scouting Academy (trainingen en cursussen voor leiding), het uitlenen van materiaal en organiseert jaarlijks een aantal regionale activiteiten. Alle regio’s samen vormen Scouting Nederland. Op de contactpagina vind je de contactgegevens van de besturen.

 

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is onder andere verantwoordelijk voor het draaien van de speltakken, de organisatie van grote activiteiten en de dagelijkse gang van zaken. Het groepsbestuur bestaat uit:

Lars Vermeij (voorzitter), Sanne Kastelein (penningmeester), Michelle Burger-Stalvord (secretaris), Michel Vermeulen, Robert van Jaarsveld, Anouk van Zuilen en Dieter Bode.

Veilige speelomgeving

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel.

Leidinggevenden en andere vrijwilligers bij de Jorisgroep beschikken allemaal over een Verklaring Omtrent het Gedrag (die elke 5 jaar opnieuw aangevraagd wordt) en onderschrijven de gedragscode van Scouting. Jaarlijks worden een basis EHBO-training en diverse cursussen gevolgd. Ook zijn er binnen de groep afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidshesjes bij activiteiten als hikes en fietstochten.

Vragen, problemen, groepsbegeleiding / vertrouwenspersoon

Binnen de groep zijn Vivianne Vergeer en Robert van Jaarsveld aangesteld als groepsbegeleiders. Indien er vragen of problemen zijn waarmee u niet bij het leidingteam van uw zoon of dochter terechtkunt, neem dan met hen contact op groepsbegeleider@jorisgroepoudewater.nl. Ook als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan de groepsbegeleiders voor je klaar. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te vinden.

Scouting in de maatschappij

Scouting is niet alleen een enorm leuke vorm van vrijetijdsbesteding, Scouting is ook maatschappelijk betrokken. Scouting Jorisgroep Oudewater levert bijvoorbeeld bijdragen aan Koninginnedag, biedt gelegenheid voor maatschappelijke stages, heeft een taak tijdens herdenkingsplechtigheden op 4 mei en daarnaast voeren de verschillende speltakken zo nu en dan natuurwerkzaamheden uit en zamelen geld in voor goede doelen en bij rampen.

De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting, geformuleerd door Scouting Nederland: vrijwillige inzet, maatschappelijke betrokkenheid, pedagogische waarde, en jeugd en groen.

Ook bij Scouting Jorisgroep Oudewater komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel in de wekelijkse opkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur)wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij de Jorisgroep.

Privacybeleid

Scouting Jorisgroep Oudewater verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Jorisgroep Oudewater via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

 

© 2018-2022 Scouting Jorisgroep Oudewater

Onze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alles goed werkt. Ga je hiermee akkoord?