Vrijwillige inzet

Ouders

Wij vragen van ieder gezin dat één ouder/verzorger zich actief inzet voor de Jorisgroep. Op deze manier blijft de Jorisgroep in staat om onze leden een uitdagend programma aan te bieden. Het kost u per seizoen maximaal 6 uur van uw vrije tijd verspreid over een heel jaar en u doet ons (maar bovenal alle kinderen) er een groot plezier mee! Op deze pagina vindt u de nodige informatie en het antwoord op de meest gestelde vragen. Ook geven we wat meer informatie over de desbetreffende klussen, zodat u een juiste afweging kunt maken. Ouders/verzorgers van nieuwe leden wordt bij inschrijving gevraagd hun keuze te registreren en worden zo snel mogelijk opgenomen in de planning. Scroll naar beneden om het formulier in te vullen.

Veelgestelde vragen

Iedere 1e zaterdag van de maand en in het derde kwartaal ook de 3e zaterdag van de maand, haalt Scouting Jorisgroep Oudewater oud papier op in Oudewater. Het oud papier ophalen gebeurt op zaterdagochtend van 7.30 tot ongeveer 13.00 uur. De Gemeente Oudewater zorgt ervoor dat er een vrachtwagen met chauffeur van de afvalverwerker klaar staat bij UMIA op het industrieterrein, om met twee ouders op pad te gaan. 
Doorgaans zijn het de vaders die zich inzetten als oud papier ouder. Eén tot twee zaterdagochtenden per seizoen (hoe meer vaders hoe minder vaak je aan de beurt bent) haal je oud papier op voor de Jorisgroep. Dit is niet alleen heel nuttig (het ophalen van oud papier levert ons op jaarbasis ruim 50% van onze inkomsten op als vereniging) maar ook heel erg leuk, want we zijn een graag geziene gast voor een kopje koffie of een vers stukje fruit onderweg.
Omdat we over het algemeen met voldoende oud papier ouders zijn, hebben we daarnaast een tot twee klusdagen per jaar. Gedurende een ochtend (qua tijd net zo lang als het ophalen van oud papier) klussen we rondom clubgebouw De Draak. Denk aan het wieden van onkruid, eenvoudige onderhoudstaken of klusjes in en rond het gebouw, gras maaien, etc. Er kan geen voorkeur gegeven worden aan het ophalen van oud papier of het klussen, we delen dit geheel willekeurig in afhankelijk van het aantal ouders dat zich in het betreffende seizoen in kan zetten. 

In ons clubgebouw wordt geleefd. Elke week maken meer dan 200 scouts gebruik van De Draak. Natuurlijk maakt de leiding regelmatig schoon, maar een extra grote schoonmaakbeurt is af en toe nodig. Allerhande schoonmaakklusjes worden aangepakt: ramen zemen, dweilen van de lokalen en de grote ruimte maar ook een opfrisbeurt voor de wc’s en de keuken. Daar hebben we de hulp van ouders voor nodig.
Een aantal leden van de plusstam coördineren de schoonmaakploeg. Zij zorgen ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment aan de slag kunnen. Er zijn zo’n tien tot twaalf schoonmaakavonden per seizoen. Hoe groter deze groep schoonmakers, hoe beter, want dan kan er meer gedaan worden op een avond. Bij voldoende schoonmaakouders kost dit u één tot drie avonden per seizoen (in totaal maximaal 6 uur).

In het verleden was er een vaste club oud-papierouders die voor ons gelopen heeft. Deze club werd steeds kleiner en er was geen nieuwe aanwas voor. Gevolg: leiding moest de avond tevoren nog gebeld worden om in te springen. Het zelfde gold voor een flink krimpend bestand schoonmaakmoeders, waardoor er steeds meer achterstallig onderhoud/schoonmaakwerk aan het gebouw was. De leiding kon het niet meer voorwerken. Deze situatie was niet langer houdbaar!
Bovenal is de leiding er primair voor het organiseren van de opkomsten van de speltakken. Naast studie en/of werk zijn ze hier enkele tot vele uren per week druk mee bezig. Ook de voorbereiding van de weekend- en zomerkampen, de begeleiding van maatschappelijke stagiaires, het uitvoeren van kleine onderhouds- en schoonmaakklusjes in en om het gebouw en het speltaklokaal, en het contact met u als ouders kost daarnaast nog flink wat tijd per week.
Last but not least draaien zij ook nog de opkomsten waaraan ruim 200 jeugdleden iedere week heel veel plezier beleven. Het enthousiasme waarmee dat gebeurt is fantastisch. We vinden het echter wel belangrijk dat we onze leidinggevenden niet ‘overvragen’ waardoor zij minder tijd hebben voor het organiseren van hun speltakprogramma’s en zijn van mening dat we ze niet kunnen en mogen vragen voor schoonmaakavonden of het ophalen van oud papier.
Door aan álle gezinnen te vragen of één van de ouders zich maximaal 6 uur per jaar wil inzetten voor de groep, maken we met vele handen licht werk.

Dat zouden we inderdaad kunnen doen, maar dat zou gaan om bijna een verdubbeling van de contributie. Daarmee gaan we voorbij aan de grondbeginselen van Scouting: Scouting is voor iedereen. En Scouting moet dus voor iedereen bereikbaar (lees betaalbaar) blijven. We hopen natuurlijk op een groot aantal aanmeldingen voor hulp bij schoonmaak of papier ophalen. Mocht er in uw gezin geen tijd zijn om te helpen bij één van deze klussen, dan bieden wij u de mogelijkheid dit ‘af te kopen’ via een contributieverhoging van 50%.
 

De Jorisgroep draait volledig op vrijwilligers: leiding, besturen en zelfs de klusjesman krijgen géén vergoeding voor al het werk dat ze verzetten. Personeelskosten hebben we dan ook niet. Maar het runnen van een organisatie kost hoe dan ook geld. Denk aan elektra, gas, water, verzekeringen, onderhoud van de gebouwen, materiaal, en natuurlijk het belangrijkste: het draaien van de opkomsten. De grootste kostenposten zijn zodoende het onderhoud van ons eigen clubgebouw De Draak en de organisatie van en materialen voor groepsactiviteiten en de wekelijkse opkomsten. Overigens kunnen we met veel creativiteit van onze leiding en de bijdragen van sponsoren deze laatste twee kostenposten beperkt houden.
De Jorisgroep is niet afhankelijk van subsidies. Dat is fijn, zeker in een tijd van bezuinigingen. Het maakt de groep ook onafhankelijk, maar tegelijkertijd moeten we er met elkaar voor zorgen dat we wel de financiële middelen hebben om de begroting rond te krijgen. Onze twee grootste inkomstenbronnen zijn daarbij de contributie en opbrengsten van het ophalen van oud papier. De verdeling is ongeveer 50/50. Het wegvallen van het oud papier zou betekenen dat de contributie verdubbeld moet worden om de financiën rond te kunnen krijgen. En dat is nou net wat we NIET willen. Scouting Jorisgroep Oudewater wil de contributie bewust laag houden, want op die manier is Scouting in Oudewater voor alle lagen van de bevolking bereikbaar.

Een gedreven vrijwilligersorganisatie als Scouting kan zich bijna niet voorstellen dat er geen 6 uurtjes per jaar (lees: maximaal 6 uurtjes, dus wellicht nog minder dan dat!) vrij te maken zijn om een bijdrage te leveren aan de club waar uw kind(eren) iedere week zo ontzettend veel plezier beleven. Vele handen maken in dit geval echt licht werk en met z’n allen maken we Scouting mogelijk. U kunt ervoor kiezen om (max) twee keer per seizoen oud papier op te halen of om twee keer per seizoen ons clubgebouw De Draak schoon te maken. Bent u niet in de gelegenheid om u als ouder/verzorger een paar uur per seizoen in te zetten voor de Jorisgroep, dan verhogen we uw contributie met 50% per seizoen. Ook als u bent ingedeeld, maar u komt op het laatste moment niet opdagen heeft dit financiële gevolgen. Uiteraard gaan we er vanuit dat ieder gezin een paar uur vrij kan maken, zodat we er met elkaar voor zorgen dat de Jorisgroep toegankelijk, veilig en schoon blijft voor iedereen, nu en in de toekomst!
 

Wij hebben geprobeerd alles zo goed mogelijk uit te leggen. Onduidelijkheden kunt u per e-mail (leden@jorisgroepoudewater.nl) bij ons kwijt, wij komen er dan zo snel mogelijk op terug. Algemene vragen zullen wij toevoegen aan deze lijst met ‘veelgestelde vragen’.

Start registratie

Via dit formulier inventariseren we de vrijwillige inzet van ouders binnen de Jorisgroep. Per gezin is slechts één registratie nodig. Dus heeft u kinderen bij meerdere speltakken, dan hoeft u maar één keer dit formulier in te vullen. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw registratie en keuze(s).